international dairy journal 576x768Van 1947 tot 1996 gaf het Genootschap het Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift ( NMDJ) uit, dat nu is opgegaan in het International Dairy Journal. De leden van het Genootschap kunnen zich tegen een sterk gereduceerd tarief abonneren op dit internationaal vermaarde tijdschrift.