kon erepenning 541x768

De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, heeft op vrijdag 18 april de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan het Genootschap ter bevordering van Melkkunde. De uitreiking vond plaats in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem waar het Genootschap haar honderdjarig jubileum viert.

Het Genootschap ter bevordering van Melkkunde, opgericht in april 1908, heeft zich ten doel gesteld de kennis van melk, de daaruit bereide producten en de toepassingen daarvan te bevorderen. Tegelijkertijd beoogt het Genootschap de contacten tussen de leden, voornamelijk werkzaam in de melk- en zuivelindustrie, te stimuleren.

Hoewel de doelstelling nog steeds hetzelfde is als in 1908, is het accent in de afgelopen honderd jaar steeds verlegd naar actuele aspecten. Zo besteedde het Genootschap in haar begindagen aandacht aan het toezicht van de verwerking en behandeling van melk. De afgelopen vijfentwintig jaar is het accent meer komen te liggen op aspecten van voedselveiligheid.

Inmiddels is het Genootschap ter bevordering van Melkkunde uitgegroeid van tien leden in 1908 tot meer dan driehonderd vandaag de dag.

De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding van Hare Majesteit de Koningin, die wordt uitgereikt aan verenigingen en instellingen die tenminste vijftig jaar bestaan en een belangrijke plaats in de samenleving innemen.