international dairy journal 576x768Van 1947 tot 1996 gaf het Genootschap het Nederlands Melk- en Zuiveltijdschrift ( NMDJ) uit, dat nu is opgegaan in het International Dairy Journal. 

archief 1024x685

Na het 100-jarig jubileum heeft het toenmalige bestuur opname van het genootschap archief in het Gelderse archief geïnitieerd. Inmiddels is het Archief van het genootschap ook daadwerkelijk opgenomen in het openbare gedeelte van het Gelders Archief. Na rangschikking, verpakken, beschrijven van het archief en opstellen van de inventaris door het Gelders Archief is de definitieve inventaris met het bestuur vastgesteld. De inventaris is gepubliceerd op www.archieven.nl.

Klik hier voor de aanwijzingen voor gebruik en de inventaris lijst

Ter ere van het 100 jarig jubileum van het genootschap is er een jubileumboek geschreven door dhr. J.N. de Wit.

In het jubileumboek wordt de historie beschreven van het Genootschap gedurende haar 100 jarige geschiedenis, waarin de geleidelijke veranderingen in het aandachtsveld aan de orde komen. link naar pdf van volledige Inleiding.

Nieuwe leden krijgen het jubileumboek uitgereikt op de ledenvergadering.

Kijk hier voor de inleiding (PDF)