archief 1024x685

Na het 100-jarig jubileum heeft het toenmalige bestuur opname van het genootschap archief in het Gelderse archief geïnitieerd. Inmiddels is het Archief van het genootschap ook daadwerkelijk opgenomen in het openbare gedeelte van het Gelders Archief. Na rangschikking, verpakken, beschrijven van het archief en opstellen van de inventaris door het Gelders Archief is de definitieve inventaris met het bestuur vastgesteld. De inventaris is gepubliceerd op www.archieven.nl.

Klik hier voor de aanwijzingen voor gebruik en de inventaris lijst

Ter ere van het 100 jarig jubileum van het genootschap is er een jubileumboek geschreven door dhr. J.N. de Wit.

In het jubileumboek wordt de historie beschreven van het Genootschap gedurende haar 100 jarige geschiedenis, waarin de geleidelijke veranderingen in het aandachtsveld aan de orde komen. link naar pdf van volledige Inleiding.

Nieuwe leden krijgen het jubileumboek uitgereikt op de ledenvergadering.

Kijk hier voor de inleiding (PDF)

kon erepenning 541x768

De commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, heeft op vrijdag 18 april de Koninklijke Erepenning uitgereikt aan het Genootschap ter bevordering van Melkkunde. De uitreiking vond plaats in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem waar het Genootschap haar honderdjarig jubileum viert.

Het Genootschap ter bevordering van Melkkunde, opgericht in april 1908, heeft zich ten doel gesteld de kennis van melk, de daaruit bereide producten en de toepassingen daarvan te bevorderen. Tegelijkertijd beoogt het Genootschap de contacten tussen de leden, voornamelijk werkzaam in de melk- en zuivelindustrie, te stimuleren.

Hoewel de doelstelling nog steeds hetzelfde is als in 1908, is het accent in de afgelopen honderd jaar steeds verlegd naar actuele aspecten. Zo besteedde het Genootschap in haar begindagen aandacht aan het toezicht van de verwerking en behandeling van melk. De afgelopen vijfentwintig jaar is het accent meer komen te liggen op aspecten van voedselveiligheid.

Inmiddels is het Genootschap ter bevordering van Melkkunde uitgegroeid van tien leden in 1908 tot meer dan driehonderd vandaag de dag.

De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding van Hare Majesteit de Koningin, die wordt uitgereikt aan verenigingen en instellingen die tenminste vijftig jaar bestaan en een belangrijke plaats in de samenleving innemen.