Nederlands zuivel: kennis van nu, kansen voor de toekomst.

Het voorjaarssymposium van 2018 zal iets speciaals zijn, vanwege het 110 jarig jubileum van het Genootschap.

Aanmelden via deze link: http://www.genootschapmelkkunde.nl/symposia/aankondigingen 

De JubileumNieuwsbrief Voorjaar 2018 is inmiddels naar de drukker en zal woensdag 14 maart 2018 worden verzonden.

De electronische versie is vanaf heden voor de leden op deze site beschikbaar.